Laadukkaat teollisuuden
pintakäsittelyt kokonaisvastuullisestiYRITYKSEMME

Featured Image
Shadow
E. Voutilainen on teollisuuden pintakäsittelyihin erikoistunut yritys, joka myös maahantuo raskaaseen mekaaniseen ja kemialliseen rasitukseen soveltuvia ARC-pinnoitteita. Toteutamme pintakäsittelytyöt kokonaisvastuullisesti - suunnittelemme, toimimme asiantuntijana, valvomme ja urakoimme. Jos vaadit laadukasta, aikataulussa ja ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen toteutettua pintakäsittelyä, olemme etsimäsi yhteistyökumppani.

Liikevaihtomme on n. 1,9 milj. euroa ja henkilöstön määrä n. 15. Asiakkainamme on metsä-, energia-, kemian- ja muuta teollisuutta, rakennusliikkeitä, julkisen sektorin edustajia, taloyhtiöitä ja yksityisiä henkilöitä. Noudatamme ISO-standardeihin perustuvaa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmää. Useat asiakkaat ovat auditoineet toimintamme. Tietomme löydät tilaajavastuu.fi -palvelusta.

TIEDOTE

20. toukokuuta 2021

Nordic Waterproofing hankkii 80% suomalaisesta nestemäisiä lattiapinnoitteita urakoivasta E. Voutilainen Oy:stä


Nordic Waterproofing Group on hankkinut 80 % suomalaisesta E. Voutilainen Oy:stä ("Voutilainen"). Imatralainen yritys urakoi nestemäisiä lattiapinnoitteita pääosin Itä-Suomessa. Voutilaisella työskentelee noin 15 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on noin 1.9 miljoonaa euroa. Hankinta vahvistaa yhdessä SPT-Painting Oy:n kanssa asemaamme Suomen lattiapinnoitusmarkkinassa.

Lue lisää
Shadow

PINNOITUKSET

Featured Image
Shadow

Lattiapinnoitukset

Pinnoitamme lattioita epoksi-, polyuretaani- ja akryylipinnoitteilla. Käyttämämme pinnoitteet ovat liuotinvapaita, niukkaliuotteisia tai vesiohenteisia, joiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä on alhainen. Pinnoitteen valinnassa on otettava huomioon mm.:
- mekaaninen rasitus (trukit, autot, iskut)
- kemikaalirasitus (öljyt, hapot, emäkset, pesuaineet)
- erityisvaatimukset (tasaisuus, elintarvikehyväksyntä)
- kuumat vedet, kuuma-kylmävaihtelut
- halkeamien sillotuskyky/vesieriste
- johtavuus/eristävyys
- turvallisuus (liukkaus/karheus, huomiovärit)
- ulkonäkövaatimukset (UV-säteilyn kestävyys, kiiltoaste, tehosteet esim. hiutaleet)
- puhdistettavuus
Featured Image
Shadow

Erikoispinnoitukset

Suoja-altaat, lastaus- ja purkupaikat, säiliöt, kanaalit ja koneperustukset ovat tyypillisimpiä kohteita, joita pinnoitetaan kemikaalinkestävillä erikoispinnoitteilla. Tietyt epoksi-, polyuretaani-, komposiitti- ja vinyyliesteripinnoitteet kestävät voimakkaita kemikaaleja korkeissa lämpötiloissa roiske- ja upotusrasituksessa sekä myös jatkuvaa raskasta mekaanista kulutusta.
Säiliöpinnoitukset tehdään useimmiten ruiskuttamalla. Useat erikoispinnoitteet vaativat onnistuneeseen levitykseen 2-komponenttiruiskun. Laitteistomme on Graco King Xtreme Mix.
Kaikki vaativat pinnoituskohteet dokumentoidaan sekä suoritetaan tarvittavat laadunvalvontamittaukset, mm. puhtaus, profiili, olosuhteet, kalvonpaksuus, huokoisuus. Dokumentaatio toimitetaan tilaajalle sähköisesti. Mittalaitteet kalibroidaan säännöllisesti.
Shadow

Rakennus- ja kunnossapitomaalaus

Maalaus suojaa rakenteita, helpottaa puhdistusta ja parantaa ulkonäköä. Käsiteltyjä pintoja on puhdistettava ja kunnossapidettävä säännöllisesti. Ajoissa tehdyillä huoltotoimenpiteillä voidaan siirtää tulevia perusparannuskorjauksia useilla vuosilla eteenpäin. Teemme rakennusten ulko- ja sisämaalauksia, esim. betonipintojen korjauksia ja maalauksia, höyrysulkumaalauksia, julkisivu- ja parvekekorjauksia/-pinnoituksia sekä teräsrakenteiden ja profiilipeltipintojen huoltomaalauksia.
Alustan huolellinen esikäsittely on yksi tärkeimmistä onnistuneen pinnoitustyön edellytyksistä. Esikäsittelyissä käytämme mm. höyry- ja korkeapainepesukoneita, hiekkapuhalluslaitteita, jyrsimiä, sinkopuhdistuslaitteita, timanttihiomakoneita sekä piikkaus- ja porauskalustoa.
Shadow

ARC-PINNOITTEET

Featured Image
Shadow

Betonikomposiittijärjestelmät

ARC NVE on kemikaalinkestävä epoksi-vinyyliesteripinnoite, joka soveltuu myös korkeisiin lämpötiloihin. Normaalisti NVE:tä käytetään n. 0,5 mm paksuna ohutkalvopinnoitteena. NVE:llä pinnoitettu alue on käyttöönotettavissa nopeasti (n. 2 tuntia huoneenlämmössä). NVE soveltuu esim. suoja-altaisiin, pumppuhuoneisiin ja valkaisukemikaalialueille.
ARC 791 on hierrettävä n. 4-6 mm paksu epoksisideaineinen kvartsikomposiittipinnoite. Se soveltuu raskaaseen mekaaniseen kulutukseen, esim. trukkialueille, lastaus- ja purkupaikoille, altaisiin sekä kyyppeihin.
ARC CS4 on epoksisideaineinen kemikaalinkestävä ohutkalvopinnoite, joka soveltuu esim. suoja-altaisiin ja perustuksiin rikkihappokohteisiin.
Featured Image
Shadow

Metallikomposiittijärjestelmät

Kemikaalinkestäviä esim. säiliöpinnoituksiin soveltuvia tuotteita on useita, jotka vaihtelevat pH- ja lämpötilankestoltaan. Pinnoitteet levitetään 2-komponenttiruiskulla yleisesti n. 0,5 mm paksuuteen.
ARC S4+ on epoksisideaineinen mineraalivahvistettu komposiittipinnoite mekaaniseen ja kemialliseen rasitukseen.
ARC S7 on epoksivinyyliesteripohjainen nanosilikonihiukkasilla vahvistettu pinnoite korkeisiin lämpötiloihin ja kovaan kemialliseen rasitukseen. Se kestää hyvin lämmönvaihteluja jopa 180 asteeseen saakka (kuivakäyttö).
ARC BX1 ja MX1-komposiiteilla pidennetään rakenteiden kestoikää ja parannetaan energiansäästö- ja virtausominaisuuksia esim. kulutuskiskoissa, siirtoruuveissa, pumppujen pesissä ja hakesyklooneissa.
Shadow

REFERENSSIT

Featured Image
Shadow

Parkkihallin maalaus- ja pinnoitustyöt

Kohteena oli maan alla sijaitseva parkkihalli, jonka seinät, katot, putkistot, ovet ym. varusteet huoltomaalattiin. Ajoväylät pinnoitettiin kovabetonimassalla ja maalattiin uudet parkkiruudut. Työ oli aikataulultaan vaativa, koska parkkihalli oli koko ajan asiakaskäytössä. Työ suoritettiin lohkoissa. Sisäänajoväylien ja yhdyskäytäväien maalaus ja pinnoitus ajoitettiin yöaikaan.
Featured Image
Shadow

Konesalin muutostyöt

Kohteena oli konesali, jonka käyttötarkoitus muuttui. Kohteessa pestiin ja maalattiin katto ja seinät sekä pinnoitettiin lattiat, perustukset ja suoja-altaat. Tartunta vanhoihin ja uusiin betonipintoihin varmistettiin vetokokeilla. Viimeistelyihin kuului teräsrakenteiden ja siltanosturin maalaus sekä huomio- ja varoitusmerkinnät sekä kitkakarhennukset.
Shadow

Jätevesisäiliön pinnoitus

Kohteena oli betoninen jätevesisäiliö, josta koko tehdasalue on riippuvainen. Säiliön jäteveden lämpötila on korkea ja sen koostumus vaihtelee. Betonikorjaukset tehtiin nopealla sementtipohjaisella laastipinnoitteella, jonka jälkeen säiliö pohjustettiin ARC PC epoksivinyyliesteripohjusteella ja pinnoitettiin ARC NVE VC epoksivinyyliesteripinnoitteella.

Asiakkaitamme viime vuosilta

 

ABB Service Oy
Areva Np Sas
Basf Oy
Oy Botnia Mill Service Ab
Destia Oy
Efora Oy
Empower Oy
Enocell Oy
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Finnsementti Oy
Kemira Chemicals Oy
Oy Karl Fazer Ab
Fortum Power and Heat Oy
Gasum Oy / Gasum Tekniikka Oy
Heitkamp IKB GmbH
Imatran kaupunki
Imatran Palvelutaloyhdistys ry
J.M. Huber Finland Oy
Kamppiparkki Oy Ab P-Forum
Karl Fazer Oy Ab
KotkaMills Oy
Kotkan Energia Oy
Kreate Oy
Lahti Energia Oy
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Lappeenrannan Energia Oy
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Metsä Fibre Oy
Metsä Board Oyj
Nordkalk Oy Ab
Oiltanking Sonmarin Oy/Oiltanking Finland Oy
Outotec (Filters) Oy
Parikkalan seurakunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Puumalan kunta
Rakennus-Nopsa Oy
Rautjärven kunta
Ruokolahden kunta
Sappi I Finland Oy
Skanska Infra Oy
Solvay Chemicals Finland Oy
SRV-Asunnot Oy
Stora Enso Oyj
Teknos Oy
Trinseo Suomi Oy
UPM-Kymmene Oyj
Vaasan Oy
Shadow

NW Suomi | Tehokas ja vähähiilinen rakentaminen? Kyllä hoituu!

Rakentaminen on peräkkäisiä prosesseja. Mitä sujuvammin ne seuraavat toisiaan, sitä parempi lopputulos. Siksi olemme jo pitkään hioneet yhteispeliämme saumattomaksi sekä kehittäneet vähähiilisiä tuotteita ja toimintatapoja.

Meiltä saat kaiken mitä vedeneristykseen tarvitset – kermit, kattoelementit, huollot ja paljon muuta. Tehokkaampi ja vähähiilisempi rakentaminen? Kyllä hoituu!


Nordic Waterproofing -konsernin muut ammattilaiset:

  • Kerabit on synonyymi kotimaisille, laadukkaille katto- ja vedeneristystuotteille sekä ekologisille ratkaisuille.
  • KerabitPro urakoi katot ja pihakannet valtakunnallisesti.
  • LA Kattohuolto tuplaa vesikattosi käyttöiän säännöllisellä huollolla.
  • PlayGreen urakoi yritysten, maatilojen, taloyhtiöiden ja omakotitalojen aurinkovoimalat.
  • Ripatti rakentaa julkisivut, asentaa RipRap-räystäselementit ja tekee peltityöt.
  • SeiKat rakentaa säältä nopeasti suojaavat puiset kattoelementit.
  • SPT-Painting pinnoittaa kulutuskestävät ja näyttävät lattiat vaativiin kohteisiin toimistoista teollisuuteen ja laivoihin.
  • AL-Katot urakoi bitumikatot ja vedeneristykset.
Shadow
E. Voutilainen Oy
 
Miikinpolku 16
55100 IMATRA

 

Puh. (05) 669 0600
Fax (05) 669 0630

 

e.voutilainenoy@e-voutilainen.fi
etunimi.sukunimi@e-voutilainen.fi

 

Y-tunnus 0347048-9
Kotipaikka Imatra

 

Verkkolaskutus

Verkkolaskuosoite: 003703470489
Välittäjätunnus: 003721291126
(pankkiverkosta: DABAFIHH)
 

Toimitusjohtaja

Minna Väyrynen

040 530 3832

 

Työnjohtaja

Heikki Härkönen

0400 713 986

 Shadow

E. Voutilainen on osa Nordic Waterproofing Groupia, joka on yksi Euroopan johtavista vedeneristystuotteiden ja -palveluiden toimittajista.

Nordic Waterproofing